باکس صفحه اول

تاریخ امتحانات پایان ترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی (96-1395)

دانشجویان گرامی رشته های دانشکده ادبیات و علوم انسانی می توانند تاریخ کلیه امتحانات (همه مقاطع) را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

فایل تاریخ امتحانات

sdvsd