برگزاري نشست تخصصي دانشگاه، شهر صنعتي و سبك زندگي

1213

به همت امور فرهنگي دانشگاه و با همكاري پژوهشكده فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اولين نشست تخصصي دانشگاه، شهر صنعتي و سبك زندگي با حضور معاونين، مديران و كارشناسان فرهنگي استان 27 بهمن ماه در سالن دفاعيه دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار گرديد.

دكتر موسوي پور عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي، دكتر بهرامي عضو هيأت علمي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دكتر آقا محمدي عضو هيأت علمي گروه تاريخ، دكتر حسين زاده، سركار خانم دكتر توسكي، سركار خانم دكتر اميني از سخنرانان اين نشست بودند.

موضوعات سخنرانان نشست:

آقاي دكتر بهرامي: ورزش، سلامت و نشاط دانشجويان

آقاي دكتر موسوي پور: نيازسنجي فرهنگي در دانشگاه اراك

خانم دكتر توسكي: اوقات فراغت دانشجويان

خانم دكتر اميني: ارتباطات اجتماعي در دوران دانشجويي

آقاي دكتر آقا محمدي: حقوق شهروندي و حقوق دانشجويي

آقاي دكتر حسين زاده: امرفرهنگي و امر اجتماعي در دانشگاه

منبع : سایت دانشگاه اراک http://araku.ac.ir/

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious
knowledge concerning unpredicted feelings.
[ پاسخ ]

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge concerning unpredicted feelings.
[ پاسخ ]

For the reason that the admin of this website is working, no uncertainty very rapidly it will
be famous, due to its feature contents.
[ پاسخ ]

For the reason that the admin of this website is working,
no uncertainty very rapidly it will be famous, due to its feature contents.
[ پاسخ ]

As the admin of this website is working, no uncertainty very soon it will
be well-known, due to its feature contents.
[ پاسخ ]

As the admin of this website is working, no uncertainty very soon it will be well-known, due to its
feature contents.
[ پاسخ ]


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom