برگزاري نشست تخصصي دانشگاه، شهر صنعتي و سبك زندگي

1213

به همت امور فرهنگي دانشگاه و با همكاري پژوهشكده فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اولين نشست تخصصي دانشگاه، شهر صنعتي و سبك زندگي با حضور معاونين، مديران و كارشناسان فرهنگي استان 27 بهمن ماه در سالن دفاعيه دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار گرديد.

دكتر موسوي پور عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي، دكتر بهرامي عضو هيأت علمي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دكتر آقا محمدي عضو هيأت علمي گروه تاريخ، دكتر حسين زاده، سركار خانم دكتر توسكي، سركار خانم دكتر اميني از سخنرانان اين نشست بودند.

موضوعات سخنرانان نشست:

آقاي دكتر بهرامي: ورزش، سلامت و نشاط دانشجويان

آقاي دكتر موسوي پور: نيازسنجي فرهنگي در دانشگاه اراك

خانم دكتر توسكي: اوقات فراغت دانشجويان

خانم دكتر اميني: ارتباطات اجتماعي در دوران دانشجويي

آقاي دكتر آقا محمدي: حقوق شهروندي و حقوق دانشجويي

آقاي دكتر حسين زاده: امرفرهنگي و امر اجتماعي در دانشگاه

منبع : سایت دانشگاه اراک http://araku.ac.ir/

اخبار جهانی ، بهترین و جامعترین سیستم جمع آوری خبر فارسی و قویترین موتور جستجوی خبر و جستجوگر هوشمند
خبر
اخبار جهان ، با ما از همه چیز باخبر شوید ، اخبار جهانی
[ پاسخ ]

اخبار جهانی ، بهترین و جامعترین سیستم جمع آوری خبر فارسی
و قویترین موتور جستجوی خبر و جستجوگر هوشمند
خبر
اخبار جهان ، با ما از همه چیز باخبر شوید ، اخبار
جهانی
[ پاسخ ]

برگه پیشین 1 2 3 4 برگه پسین
32 دیدگاه

دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom