رزومه

dr-sajadi
مشخصات فردی
نام : سید ابوالفضل
نام خانوادگی : سجادی
سال و محل تولد: -شهرستان خمین
شغل :
مرتبه علمی :
سوابق تحصیلی

کارشناسی : زبان و ادبیات عربی (دانشگاه تربیت معلم تهران)
کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات عربی(دانشگاه تربیت مدرس تهران)
دکتری : زبان و ادبیات عربی (دانشگاه علامه طباطبایی تهران)

e

s

t

سوابق پژوهشی
 • کتاب ها
 • الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه، تصحیح نسخه خطی، اانتشارات : ذوی القربی قم(1388)
 • تاویل واژگانی قرآن کریم، ترجمه، انتشارات : دانشگاه اراک، با همکاری دکتر میرزایی، (1390).
 • فرهنگ تعبیرات اصطلاحی، ترجمه، انتشارات : بوستان قم، با همکاری دکتر میرزایی، (1391).
 • زبان شناسی سوره یوسف، ترجمه، انتشارات : بوستان قم، با همکاری دکتر شهبازی، (1391).
 • مقاله های علمی پژوهشی
 • سجادی، ابوالفضل، اناری، ابراهیم. (1388). المقارنة بين الصفة في اللغتين العربية و الفارسية، اللغة العربية و آدابها دانشگاه قم.
 • سجادی، ابوالفضل، اناری، ابراهیم، (1388). رؤیة جديدة الی المعلقات بین التوثیق و التضعیف. آفاق الحضارة الاسلامية پژوهشگاه علوم انسانی.
 • سجادی، ابوالفضل، مرادی، ؟، (1390)..منهج النحو فی الحدائق الندیة و الفوائد الصمدية. اللغة العربية و آدابها دانشگاه قم.
 • سجادی، ابوالفضل، امیدوار، ؟، (1390). الانترنت و تهدیداته للغة العربية. اللغة العربية و آدابها دانشگاه قم
 • <li">سجادی، ابوالفضل، اناری، ابراهیم، (1390).دراسة قصیدة الفوز و الامان فی مدح صاحب العصر و الزمان. آفاق الحضارة الاسلامية پژوهشگاه علوم انسانی. <li">سجادی، ابوالفضل، آشناور، مهدی. (1391). معنا شناسی تطبیقی علقه در طب و قرآن کریم. کاوه کاوش دانشگاه اصفهان <li">سجادی، ابوالفضل، فراهانی، سمیرا. (1392).اسلوب کنایه در قرآن کریم. مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس.
 • مقاله های همایشی
 • سجادی، ابوالفضل. (1388). ايليا ابوماضي و شعر مقاومت. ادبيات مقاومت دانشگاه گیلان
 • سجادی، ابوالفضل، جعفری، شهلا. (1390). بررسی تطبیقی سیمای پیامبر (ص) در اشعار بوصیری و خاقانی. همایش پیامبر اعظم دانشگاه قم
 • سجادی، ابوالفضل، قاسمی، داود. (1391).زيبا شناسي حذف در قرآن، همایش قرآن و ادب عربي دانشگاه کردستان
 • سجادی، ابوالفضل، جعفری، شهلا. (1391).بررسی تطبیقی فضیلت های اخلاقی در شعر ابوالعلاء و ناصر خسرو، همایش ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي كرمانشاه
 • سجادی، ابوالفضل، فراهانی، سمیرا. (1391). چند معنایی در جزء سی ام قرآن. همایش قرآن و ادب عربي دانشگاه کردستان
 • سجادی، ابوالفضل، رنجبران، سکینه. (1391). اسلوب کنایه در خطبه فدکیه حضرت زهراء (س). همایش بین المللی حضرت زهراء (س)
سابقه اجرایی
طرح های پژوهشی
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
سایر فعالیت ها