درباره ی دانشکده علوم انساني

چاپ        ارسال به دوست

اين دانشكده در حال حاضر با ۸ گروه آموزشي الهيات و معارف‏ اسلامي، تربيت‏بدني، علوم تربيتي، زبان انگليسي، زبان و ادبيات فاري و زبان وادبيات عرب در ساختمان دانشكده علوم انساني به وسعت ۳۸۰۰ متر مربع فعاليت دارد. هم اكنون ۴۴ عضو هيات علمي تمام وقت اين دانشكده به آموزش ۱۰۴۲ دانشجوي دوره روزانه و ۶۳۱ دانشجوي دوره شبانه مشغول هستند. همچنين ۹ نفر بورسيه شاغل به تحصيل در دوره دكتري در آينده به جمع هيأت علمي اين دانشكده افزوده خواهند شد.

رئیس دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون پشتیبانی و فرهنگی

آمار بازدیدکنندگان

۲
۷۳
۲۱۰۰۴۴