اخبار و اطلاعیه ها - قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 91 و کارشناسی ارشد ورودی 92 به بعد

بسمه تعالی

بر طبق مصوبه ۱۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی موضف است در طول تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد حداقل در ۵ و در مقطع دکتری حداقل در ۸ جلسه دفاعیه یا سمینارهای دانشگاهی شرکت نمایند

قابل ذکر است:

۱) ارائه برگه تاییدیه شرکت دانشجو، در هنگام کسب مجوز دفاع در مقطع کارشناسی ارشد به گروه آموزشی و دانشکده الزامی است.

۲)ارائه برگه حضور در هنگام بررسی کفایت دستاوردهای رساله دکتری به اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت صدور مجوز مربوطه الزامی است.

۳)مدیریت محترم گروه فرم حضور دانشجویان را بر طبق فرم تاییدیه حضور دانشجو در جلسات بررسی و امضا می نماید.

۴)ارائه فرم حضور در سمینارها و دفاعیه ها برای مقطع کارشناسی ارشد (ورودی ۹۲ به بعد) و دکتری (ورودی ۹۱ به بعد) جهت صدور مجوز دفاع ضروری می باشد.

 

من الله توفیق

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

رئیس دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون پشتیبانی و فرهنگی

آمار بازدیدکنندگان

۱
۱۰۱
۲۱۰۰۷۲